C4. Ersättning till styrelseledamöter i moderbolaget under året

Ersättningar till styrelsen, som inte är anställda, avser beslutade arvoden vid årsstämman den 14 april 2016 för tiden till nästa årsstämma i april 2017.

Till Vd och koncernchef och övriga anställda utgår ingen ersättning.

 

Styrelsearvode

 

Arvode revisionsutskott

 

Arvode ersättningsutskott

 

Summa

SEK

2016

2015

 

2016

2015

 

2016

2015

 

2016

2015

Pär Boman (ordf)

2 100 000

2 100 000

 

200 000

130 000

 

135 000

135 000

 

2 435 000

2 365 000

Eva Björling

700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

700 000

 

Maija-Liisa Friman

700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

700 000

 

Annemarie Gardshol

700 000

700 000

 

 

 

 

 

 

 

700 000

700 000

Leif Johansson

 

700 000

 

 

 

 

 

105 000

 

 

805 000

Louise Svanberg

700 000

700 000

 

 

 

 

105 000

105 000

 

805 000

805 000

Johan Malmquist

700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

700 000

 

Bert Nordberg

700 000

700 000

 

200 000

130 000

 

105 000

 

 

1 005 000

830 000

Barbara Milian Thoralfsson

700 000

700 000

 

250 000

175 000

 

 

 

 

950 000

875 000

Summa

7 000 000

5 600 000

 

650 000

435 000

 

345 000

345 000

 

7 995 000

6 380 000