Råvaror, energi och transporter

Virkes- och fliskonsumtion

Massakonsumtion

Returpapperskonsumtion

Energikonsumtion5)

Transporter5)

5) Inklusive Vinda.