F1. Dotterföretag

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Dotterföretag

De företag där SCA koncernen har kontroll konsolideras som dotterföretag. Med kontroll menas att SCA har ett sådant inflytande att det kan styra över dotterföretagets aktiviteter, har rätt till dess avkastning och har kontroll över dess exponering och genom sitt inflytande kan påverka sin avkastning. De flesta av koncernens dotterföretag ägs till 100 procent, vilket innebär att SCA har kontroll över företagen. I Vinda äger SCA 54,6 procent och i Familia 50 procent, även här har SCA kontroll trots att det finns väsentliga minoritetsintressen i dessa företag.

Innehav utan bestämmande inflytande

Innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en särskild post i koncernens egna kapital. Resultatet och varje komponent i övrigt totalresultat är hänförligt till moderbolagets ägare och till innehav utan bestämmande inflytande. Förluster hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande redovisas även om det innebär att andelen blir negativ. Vid förvärv under 100 procent när bestämmande inflytande uppnås bestäms innehav utan bestämmande inflytande antingen som en proportionell andel av verkligt värde på identifierbara nettotillgångar exklusive goodwill eller till verkligt värde. Efterföljande förvärv upp till 100 procent samt avyttring av ägarandel i ett dotterföretag som inte leder till förlust av bestämmande inflytande redovisas som en eget kapitaltransaktion.

Förteckning över större dotterföretag

Koncernens andelar i större dotterföretag 31 december 2016. Urvalet av helägda dotterföretag eller dotterföretag med väsentligt innehav utan bestämmande inflytande omfattar företag med en extern omsättning överstigande 500 MSEK under 2016.

Företagsnamn

Organisationsnummer

Säte

Kapital­andel 2016-12-31

Kapital­andel 2015-12-31

Kapital­andel 2014-12-31

1)

SCA-koncernen har ett fåtal dotterföretag som är delägda och som har ett väsentligt minoritetsintresse. Dotterföretagen är till största delen verksamma inom hygienverksamheten se TF2:1

SCA Hygiene Products SAS

509 395 109

Saint-Ouen, Frankrike

100

100

100

SCA Hygiene Products Nederland B.V.

30-135 724

Zeist, Nederländerna

100

100

100

SCA Hygiene Products (Fluff) Ltd.

577 116

Dunstable, Storbritannien

100

100

100

SCA Tissue North America LLC

58-2494137

Delaware, USA

100

100

100

Vinda International Holdings Ltd 1)

90235

Hong Kong, Kina

55

51

51

Wausau Paper Towel & Tissue LLC

41-2218501

Wisconsin, USA

100

SCA Skog AB

556048-2852

Sundsvall, Sverige

100

100

100

SCA Hygiene Products Vertriebs GmbH

HRB 713 332

Mannheim, Tyskland

100

100

100

SCA Graphic Sundsvall AB

556093-6733

Sundsvall, Sverige

100

100

100

SCA Hygiene Products AB

556007-2356

Göteborg, Sverige

100

100

100

SCA Hygiene Products S.L.

B28451383

Puigpelat, Spanien

100

100

100

SCA Consumidor Mexiko, S.A. de C.V.

SCM–931101-3S5

Mexiko City, Mexiko

100

100

100

Productos Familia S.A. Colombia 1)

8909001619

Medellin, Colombia

50

50

50

SCA Timber AB

556047-8512

Sundsvall, Sverige

100

100

100

SCA Hygiene Products SPA

3 318 780 966

Altopascio, Italien

100

100

100

SCA Hygiene Products Russia OOO

704 031 845

Moskva, Ryssland

100

100

100

SCA Hygiene Sp.z.o.o.

KRS No. 0000427360

Warszawa, Polen

100

100

100

SCA Hygiene Products GmbH

FN49537z

Wien, Österrike

100

100

100

SCA Hygiene Products SA-NV

BE0405.681.516

Stembert, Belgien

100

100

100

SCA Hygiene Products AFH Sales GmbH

HRB 710 878

Mannheim, Tyskland

100

100

100

SCA Obbola AB

556147-1003

Umeå, Sverige

100

100

100

SCA Munksund AB

556237-4859

Piteå, Sverige

100

100

100

SCA North America-Canada Inc.

421984

Ontario, Canada

100

100

100

OY SCA Hygiene Products AB

0165027-5

Espoo, Finland

100

100

100

SCA PERSONAL CARE INC.

23-3036384

Delaware, USA

100

100

100

Productos Familia del Sancela Ecuador S.A. 1)

1791314379001

Quito, Ecuador

50

50

50

SCA Hygiene Products AS

915 620 019

Oslo, Norge

100

100

100

SCA Timber Supply Ltd

2541468

Stoke on Trent, Storbritannien

100

100

100

SCA Hygiene Products AG

CHE–106.977.885

Schenkon, Schweiz

99

99

99

SCA Hygiene Products A/S

DK20 638 613

Allerød, Danmark

100

100

100

SCA Chile SA

94.282.000-3

Santiago de Chile, Chile

100

100

100

Sancella S.A.

B14441997

La Charguia, Tunisien

49

49

49

SCA Hygiene Products Kft

01-09-716945

Budapest, Ungern

100

100

100

SCA Timber Supply Skandinavien AB

556302-0667

Sundsvall, Sverige

100

100

100

Uni-Charm Mölnlycke kk

0104-01-046146

Tokyo, Japan

49

49

49

SCA Hygiene Products s.r.o.

485 36 466

Prag, Tjeckien

100

100

100

SCA Hygiene Spain, SL

B31235260

Allo, Spanien

100

100

100

SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o.

36 590 941

Gemerska Horska, Slovakien

100

100

100

SCA Hygiene Products GmbH Wiesbaden

HRB 5301

Mainz-Kostheim, Tyskland

100

100

100

SCA Tissue France SAS

702 055 187

Bois-Colombes, Frankrike

100

100

100

SCA Hygiene Products GmbH Mannheim

HRB 3248

Mannheim, Tyskland

100

100

100

SCA Hygiene Products GmbH Neuss

HRB14343

Neuss, Tyskland

100

100

100

SCA Hygiene Products Sp.z.o.o.

KRS No. 0000086815

Olawa, Polen

100

100

100

SCA Hygiene Products Supply SAS

509 599 619

Roissy, Bobigny, Frankrike

100

100

100

SCA Hygiene Products Manchester Ltd

4 119 442

Dunstable, Storbritannien

100

100

100

även