Investering i kunskap för ökad livskvalitet

Öka livskvaliteten varje dag för fler människor

Inom SCA finns kunskapen, erfarenheten, produkterna och lösningarna samt engagemanget för att bidra till att förbättra hygienstandarden i världen. Via utbildningsprogram, där 2 000 000 människor utbildades under 2016, delar SCA med sig av sina kunskaper om hygien. Till exempel utbildar SCA barn om vikten av att tvätta händerna, flickor om menstruation och pubertet samt sjuksköterskor om inkontinensvård.

Det som gör SCA framgångsrikt är förståelsen, kunskapen och insikten om kunders och konsumenters behov och förmågan att omvandla detta till innovativa erbjudanden som ökar livskvalitet och underlättar människors vardag. SCA strävar efter att erbjuda mest värde för kunder och konsumenter med prisvärda hygienlösningar för alla och anpassar sina erbjudanden till lokala och regionala marknadsförhållanden för att öka hygienstandarden världen över.

SCA fortsätter att utveckla sina produktkategorier och varumärken för att erbjuda innovativa lösningar, bibehålla och ytterligare stärka relationer med kunder och bryta tabun för att åstadkomma positiva förändringar och effekter i människors liv. För att uppnå målet om att öka livskvaliteten för fler människor har bolaget flera strategier som bidrar till detta. Från att vinna på utvalda marknader och produktkategorier – som hjälper SCA att fokusera på de regioner och produktkategorier där bolaget kan få störst genomslagskraft – till att fokusera på kunder och konsumenter, där SCAs nära dialog med kunder och konsumenter hjälper bolaget att förstå och samla in information om behov och köpbeteenden och att genom innovation bygga större varumärken.

Investering i kunskap

2 miljoner

människor utbildades genom SCAs hygienutbildningar i världen

SCA investerar i kunskap för att förbättra hygienstandarden i världen och samtidigt skapa affärsmöjligheter. SCA delar med sig av sin hygienkunskap till barn, kvinnor och män, föräldrar, anhöriga och vårdgivare över hela världen och arbetar för att bryta tabun som finns till exempel kring menstruation och inkontinens.

Exempel på SCAs hygienutbildningar under 2016:

1 485 400 unga kvinnor utbildades om menstruation och pubertet, framför allt i Latinamerika och Asien. Utbildningarna i skolorna har till syfte att undervisa om vad som händer i kroppen, bryta tystnaden och tabut kring menstruation samt att bygga en marknad för SCAs varumärken.

95 500 sjuksköterskor och annan vårdpersonal utbildades om inkontinens, individanpassad inkontinensvård, hudvård och demens runt om i världen.

34 900 personer utbildades i handtvätt. Med hjälp av seriefigurerna Max och Ella får barn utföra experiment, lösa problem och lära sig praktiska knep kring handhygien på ett roligt och inspirerande sätt. ”Ellas handtvättsäventyr” finns som app för iPad och Android.

Hygiene Matters – ett initiativ för att driva en global dialog om hygien, hälsa och välbefinnande

Alltför ofta skjuts hygienfrågor, som berör miljontals människor över hela världen, åt sidan som om de inte existerar.

Syftet med SCAs Hygiene Matters-initiativ är att driva en global dialog om hygien, hälsa och välbefinnande och förbättra hygienstandarden i världen. Många av aktiviteterna kan också kopplas till FN:s hållbarhetsmål. Initiativet fokuserar bland annat på att bryta de tabun som finns till exempel kring menstruation och inkontinens, belysa hygienens ekonomiska inverkan samt främja innovation inom hygiensektorn för att stödja en hållbar utveckling av denna.

SCA har samlat kunskaper och initierat samtal om hygienens roll och betydelse under många år och via Hygiene Matters-initiativet sedan 2008. En viktig del av initiativet är Hygiene Matters-rapporten. Hygiene Matters-rapporten 2016/2017 syftar bland annat till att höja medvetenheten bland intressenter om de åtgärder som behövs. Rapporten baseras på en global undersökning som omfattar 12 000 personer från tolv olika länder och deras perspektiv på frågor som rör hygien, hälsa och välbefinnande. SCA är stolt över att för första gången ha utvecklat och lanserat rapporten i samarbete med FN-organet Water Supply and Sanitation Collaborative Council.

I oktober 2016 sammankallade SCA och United Nations Foundation till den fjärde årliga dialogen om FN:s globala agenda i syfte att bidra till att förbättra hygienstandarden världen över, samt stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling.

SCA är redo att föra en global dialog. Följ dialogen på www.HygieneMatters.com

Tillbaka till SCAs strategi