SCAs verksamhet

MJUKPAPPER FÖR KONSUMENTER

Erbjudande och marknadsposition: SCA är världens näst största leverantör av mjukpapper för konsumenter. SCAs produktsortimentet inkluderar toalett- och hushållspapper, näsdukar, ansikts-, våt-, och pappersservetter.

I Europa är SCA marknadsledare och har en marknadsandel som är ungefär dubbelt så stor som den näst största aktören. SCA har även starka positioner på flera tillväxtmarknader, till exempel i Ryssland och Colombia där SCA är marknadsledare och i Mexiko där SCA är nummer två. I Kina är SCA, genom majoritetsägandet av Vinda, nummer ett.

Produkter som säljs under SCAs egna varumärken svarar för 64 procent av SCAs omsättning och resterande 36 procent säljs under detaljhandelns egna märkesvaror. SCAs varumärkesportfölj består av många starka regionala och lokala varumärken. Tempo, Zewa och Lotus är ledande varumärken i stora delar av Europa. Cushelle, Velvet och Plenty är starka varumärken i Storbritannien och Irland, och Edet i Norden och Nederländerna. Inom näsdukar är Tempo marknadsledare i Hongkong och Marocko. I Sydamerika säljer SCA produkter under varumärkena Familia och Favorita, med starka positioner på tillväxtmarknader som Colombia, Chile och Ecuador. På den mexikanska marknaden har SCA en stark position med varumärket Regio. Vinda är det ledande varumärket i Kina.

Strategi: På de marknader där SCA är närvarande är strategin att vara den ledande leverantören av starka varumärken genom en hög innovationstakt och framgångsrik marknadsföring. SCA arbetar också med att expandera produktkategorin för att ytterligare stärka kunderbjudandet. Till exempel lanserades under 2016 fuktade toalettpapper under varumärket Lotus samt våtservetter under varumärket Tempo. Inom konsumentmjukpapper prioriterar SCA att öka lönsamheten genom att minska kostnader och öka effektivitet inom inköp, produktion och distribution. I Europa är målet att ytterligare stärka SCAs ledande marknadsposition och SCAs egna varumärken samt öka de egna varumärkenas andel av den totala försäljningen. SCA har också ambitionen att vara den bästa leverantören av detaljhandelns varumärken.

Tissue Roadmap:

För att förbättra effektiviteten och ytterligare öka värdeskapandet inom Mjukpapper lanserades under 2016 ”Tissue Roadmap”. Detta är en tioårig plan för att optimera leverantörs- och produktionskedja, öka kostnads- och kapitaleffektivitet och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt. Syftet är också att möjliggöra en snabbare produktionsanpassning i samband med innovationer och produktuppgraderingar. Den balanserar strukturella och organiska effektiviseringsmöjligheter i leverantörs- och produktionskedjan med kapacitetsexpansion på utvalda marknader. I Europa har åtgärder genomförts under 2016 för att ytterligare förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften. En produktionsanläggning för mjukpapper i Sant Joan de Mediona, Spanien, har avvecklats och omstruktureringsåtgärder har genomförts vid produktionsanläggningarna Hondouville och Saint-Etienne-du-Rouvray i Frankrike.


MJUKPAPPER FÖR STORFÖRBRUKARE

Erbjudande och marknadsposition: SCA är, med det globala varumärket Tork, världens största leverantör av mjukpapper för storförbrukare. Med storförbrukare avses institutioner och företag som vårdinstitutioner, kontor, universitet, industrier, restauranger, hotell och arenor till vilka SCA utvecklar och säljer kompletta hygienlösningar med till exempel toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, sensorteknik, service och underhåll. Produkterna distribueras via grossister och serviceföretag.

SCA är marknadsledare i Europa och har en marknadsandel som är ungefär dubbelt så stor som den näst största aktören. Efter förvärvet av Wausau Paper Corp., som slutfördes den 21 januari 2016, är SCA den näst största leverantören i Nordamerika. SCAs marknadsställning är särskilt stark inom restaurangbranschen i Nordamerika, där ungefär varannan servett levereras från SCA. Även på tillväxtmarknaderna har SCA starka positioner, till exempel i Ryssland och Colombia, där SCA är marknadsledare.

Det globala varumärket Tork ger betydande synergier eftersom skillnaderna i kundkrav är små vad gäller mjukpapper och behållare i olika delar av världen.

Strategi: SCA prioriterar att stärka Torks globala marknadsledande position genom lönsam tillväxt och att växa snabbare än marknaden samt växa till att bli marknadsledande i Nordamerika. SCA arbetar för att öka kundnöjdhet och lojalitet genom att hjälpa sina kunder att bli mer effektiva och miljövänliga samt förbättra hygienstandarden. Stort fokus ligger på hållbarhet. Exempelvis har SCA under 2016 relanserat Tork SmartOne® med ny design och nya funktioner. Tork SmartOne® är ett toalettpapperssystem som är designat för användning i krävande miljöer som till exempel skolor, sjukhus, sportarenor och flygplatser. Det här är verksamheter som ofta har toaletter med många besökare och där det ställs extra höga krav på kostnadskontroll och god hygien. Förbrukningen av toalettpapper kan minskas med upp till 40 procent jämfört med vanliga behållare för jumborullar. Utmatningen av ett ark i taget bidrar också till att förbättra hygienen samt att minska risken för stopp i avloppen.

Under 2016 har SCA arbetat med att integrera Wausau Paper Corp. Förvärvet passar SCA strategiskt mycket väl och stärker SCAs närvaro och produktionskapacitet i Nordamerika. Wausau Papers produktportfölj kompletterar SCAs utbud i Nordamerika. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om cirka 40 MUSD, med full effekt tre år efter att transaktionen har slutförts. Synergierna förväntas inom inköp, produktion, logistik, minskad import, ökade volymer av premiumprodukter, samt lägre försäljnings- och administrationskostnader. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 50 MUSD.

Under 2016 relanserades Tork SmartOne® med ny design och nya funktioner. Tork SmartOne® är ett toalettpapperssystem som är designat för användning i krävande miljöer som till exempel skolor, sjukhus, sportarenor och flygplatser. Förbrukningen av toalettpapper kan minskas med upp till 40 procent jämfört med vanliga behållare för jumborullar.