Styrelse och revisorer

Valda av årsstämman

Pär Boman (1961)

Ingenjör, ekonomexamen, Ek dr hc

Ordförande i styrelsen sedan 2015. Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB, vice styrelseordförande i AB Industrivärden och styrelseledamot i Skanska AB.
Tidigare vd och koncernchef i Handelsbanken.
Andra ledande befattningar inom Handelsbanken under tiden 1998–2002.
Invald: 2010
A-aktier: 1 000
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ewa Björling (1961)

Medicine doktor och docent från Karolinska Institutet.

Styrelseledamot i Biogaia AB och Mobilaris AB. Handelsminister 2007–2014, samt nordisk samarbetsminister 2010–2014. Tidigare styrelseledamot i Försäkringskassan och SIDA.
Invald: 2016
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Maija-Liisa Friman (1952)

Civ ing

Styrelseordförande i Helsinki Deaconess Institute. Vice styrelseordförande i Neste Corporation och styrelseledamot i Finnair, LKAB, Securities Market Association och Boardman Oy. Tidigare styrelseledamot i TeliaSonera, Rautarukki, Metso, Ekokem och Talvivaara Mining Company Plc samt koncernchef för Aspocomp Group Plc 2004–2007, verkställande direktör för Vattenfall Oy och Gyproc Oy.
Invald: 2016
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Annemarie Gardshol (1967)

Civ ing

Vd i PostNord Strålfors Group. Olika ledande befattningar inom PostNord AB och ingår i PostNords koncernledning sedan 2012. Tidigare styrelseledamot i Etac AB och Bygghemma AB samt olika chefsbefattningar inom Gambro AB.
Invald: 2015
B-aktier: 700
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Johan Malmquist (1961)

Civ Ek

Styrelseordförande i Tingstad Pappers AB. Styrelseledamot i Elekta AB, Getinge, Trelleborg, Mölnlycke Healthcare AB, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (Chalmersstiftelsen) och Dunkerstiftelserna.
1997–2015 verkställande direktör och koncernchef för Getinge. Var tidigare styrelseledamot i Capio AB.
Invald: 2016
B-aktier: 4 000
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Bert Nordberg (1956)

Ingenjör

Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S. Styrelseledamot i AB Electrolux, SAAB, Skistar AB, Axis AB.
Tidigare olika chefsbefattningar inom Digital Equipment Corp. respektive Ericsson, 2009–2012 vd i Sony Mobile Communications AB. Styrelseledamot i BlackBerry Ltd 2013–2014 samt styrelseordförande i Sony Mobile Communications AB 2012–2013.
Invald: 2012
B-aktier: 5 000
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Louise Svanberg (1958)

Civ ek

Styrelseledamot och rådgivare i Careers Australia Group, Australien, ledamot i Advisory Board for Cue Ball Capital, Boston och ledamot i MPM Bio-tech, investment committee.
Tidigare olika chefsbefattningar inom EF, varav
2002–2008 som företagets verkställande direktör
och 2008–2010 som dess styrelseordförande.
Invald: 2012
B-aktier: 15 000
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Barbara Milian Thoralfsson (1959)

MBA, BA

Styrelseordförande i ColArt Holdings Ltd. Styrelseledamot i Hilti AG, G4S Plc, Norfolier GreenTec AS samt branschrådgivare till EQT. Vd i NetCom ASA 2001–2005 samt vd i Midelfart & Co AS 1995–2000. Tidigare styrelseledamot i AB Electrolux, Telenor ASA, Cable & Wireless Plc, Orkla ASA och Tandberg ASA.
Invald: 2006
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och SCAs större ägare.

Magnus Groth (1963)

Civ ek, Civ ing

Vd och koncernchef i SCA. Styrelseledamot i Acando AB. Tidigare Chef, SCA Consumer Goods Europe
2011–2015. Vd i Studsvik AB (publ) 2006–2011 och SVP Vattenfall 2001–2005.
Anställd sedan 2011
Invald: 2015
B-aktier: 16 250
Oberoende i förhållande till SCAs större ägare.

Utsedda av de anställda

Roger Boström (1971)

Ordförande Pappers avd 167 vid SCA Graphic Sundsvall AB, Östrands massafabrik, Timrå.
Medlem av LO.
Utsedd: 2013
B-aktier: 25

Örjan Svensson (1963)

Huvudskyddsombud vid SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk, Lilla Edet.
Medlem av LO.
Utsedd: 2005
B-aktier: 75

Thomas Wiklund (1955)

Skiftgående produktionsledare tillika ordförande för Ledarna på Munksunds pappersbruk.
Medlem av PTK.
Utsedd: 2009

Suppleanter

Per Andersson (1955)
Anställd vid SCA Obbola, Umeå.
Utsedd: 2013

Paulina Halleröd (1967)
Anställd vid SCA Hygiene Products, Göteborg.
Utsedd: 2013
B-aktier: 370

Hans Nyqvist (1968)
Anställd vid SCA Hygiene Products, Göteborg.
Utsedd: 2013

Hedersordförande

Bo Rydin
Civ ek, Ek dr hc, Tekn dr hc

Revisorer

Ernst & Young AB
Huvudansvarig:
Hamish Mabon, auktoriserad revisor

Styrelsens sekreterare

Mikael Schmidt (1960)
Jur kand
Chef koncernfunktion Legal Affairs, chefsjurist.
Anställd sedan 1992
B-aktier: 14 000

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2016.