Marknad

Nettoomsättningen inom affärsområdet Mjukpapper uppgick under 2016 till cirka 68 miljarder SEK. Det globalt ledande varumärket för mjukpapper för storförbrukare Tork är Mjukpappers största varumärke, ett ”billion dollar brand” med en årlig nettoomsättning på över 15 miljarder SEK. Vid slutet av 2016 hade SCA tillverkning vid 59 produktionsanläggningar i 20 länder.

Förändringar i den globala demografin som befolkningsökning, främst beroende av lägre spädbarnsdödlighet och ökad livslängd, samt ökad disponibel inkomst talar för en fortsatt god tillväxt för mjukpapper. Ökad disponibel inkomst leder till att fler människor prioriterar hygien när behoven av mat och boende är eller börjar bli tillgodosedda. På tillväxtmarknaderna ökar därför efterfrågan på mjukpapper. Tillväxtpotentialen för mjukpapper är också störst på tillväxtmarknaderna, där marknadspenetrationen är betydligt lägre än på mogna marknader och där urbanisering, förbättrad infrastruktur och detaljhandeln utvecklas snabbt. Ett exempel på den lägre marknadspenetrationen på tillväxtmarknader är att mjukpapperskonsumtionen per capita och år i Östeuropa endast är cirka en tredjedel av Västeuropas konsumtion. På de mogna marknaderna sker tillväxt som ett resultat av förändrad livsstil och innovationer som leder till ett ökat användande. Marknadstillväxten påverkas positivt av globala trender avseende hygien och hälsa och en ökad medvetenhet, i synnerhet på tillväxtmarknaderna, om hygienens betydelse för att förbättra hälsan och undvika sjukdomar.

Under 2016 uppvisade den europeiska marknaden för mjukpapper för konsumenter låg tillväxt och ökad konkurrens. De europeiska och nordamerikanska marknaderna för mjukpapper för storförbrukare uppvisade låg tillväxt. Tillväxten var något högre i Europa jämfört med Nordamerika. Den kinesiska mjukpappersmarknaden uppvisade högre efterfrågan.

SCAs konkurrenter inom mjukpapper är exempelvis Georgia-Pacific, Hengan, Kimberly-Clark och Sofidel.

SCAs marknadspositioner

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.

Mjukpapper – global marknad

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.

Användning av mjukpapper

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.


Exempel på varumärken