C2. Personaldata

Personaldata

 

2016

2015

2014

 

 

 

 

Anställda under 20 år, %

1

1

2

Anställda över 60 år, %

3

3

3

Investeringar i kompetenshöjande åtgärder

 

 

 

totalt, MSEK

160

157

130

per anställd, SEK

3 500

3 500

2 900

Förädlingsvärde per anställd, TSEK

662

668

614

Andel högskoleutbildade, %

22

22

20

Antal anställda som lämnat under perioden

6 328

5 600

8 355

Antal anställda som tillkommit under perioden

8 432

5 988

7 319

I siffrorna för antal anställda som lämnat under perioden ingår såväl frivillig avgång samt pensioneringar. Därtill kan en betydande andel hänföras till sommararbeten för skolungdom och säsongsarbete.

Medeltal anställda

Åldersfördelning 2016

Under 2016 har SCA haft anställda i 60 länder (61; 62). SCAs styrelseledamöter och ledande befattningshavare består av 38 (39; 21) procent kvinnor.